Strategia

 

Visio


Viiden A:n luokkaa: arvostettu, arvostava, asiantunteva, ammattilainen ja ansioitunut.

STAV pyrkii omalla toiminnallaan tukemaan taitoluisteluvalmentajien kasvua ja kehittymistä viiden A:n luokkaan: arvostetuksi, arvostavaksi, asiantuntevaksi, ammattimaiseksi sekä ansioituneeksi taitoluisteluvalmentajaksi.

 

 

Missio


STAV kokoaa yhteen valmentajat ja auttaa heitä kehittämään hyvinvointiaan ja osaamistaan sekä menestymään ja saamaan arvostusta.

 

 

Arvot


STAV:n arvot toiminnassa kiteytyvät viiteen asiaan: yhteisöllisyyteen, asiantuntevuuteen, yhteistyön edistämiseen ja siihen kannustamiseen, aktiivisuuteen sekä vastuullisuuteen taitoluistelun kentällä.

Yhteisöllisyys
STAV pyrkii toiminnallaan tarjoamaan mahdollisuuden jäsenilleen kontaktoitua, löytää yhteisöllisyys taitoluisteluvalmentajien joukosta ja antaa jokaiselle yksin tai ryhmässä puurtavalle valmentajalle mahdollisuuden lähestyä muita valmentajia. 

Asiantuntevuus
STAV tukee jäseniensä ammatillista kouluttautumista ja kannustaa jokaista ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan mm. valmentajailtojen kautta.

Yhteistyöhakuisuus
STAV rakentaa siltoja eri toimijoiden välillä ja parantaa yksittäisen taitoluisteluvalmentajan äänen saattamista kuulluksi urheilun kentällä.

Aktiivisuus
STAV pyrkii rakentamaan toimintansa niin, että jokaiselle jäsenelle tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa STAV:n toimintaan ja tarjottuun sisältöön.

Vastuullisuus
STAV kannustaa toiminnallaan jäseniään keskittymään, löytämään ja huomioimaan eettisen toiminnan jokaisen yksittäisen valmentajan arjen työskentelyssä.